×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

در راستای برگزاری بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به مناسبت هفته پژوهش، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه در نظر دارد همانند سال های گذشته پژوهشگران برگزیده بخش دانشجویی را به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه معرفی نماید.

   از تمامی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی دانشگاه دعوت می شود سوابق علمی پژوهشی(Curriculum Vitae) خود را  حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه پانزدهم آبان ماه سال جاری  به کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است مهلت ارسال مدارک قابل تمدید نخواهد بود.

   به پژوهشگران منتخب دانشجویی  جوایز نفیسی ازسوی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی اهداء خواهد شد.

  جهت دریافت آیین نامه جشنواره، فرم CV (فرم امتیازات)، فایل  JCR_2022 ، و اطلاعات بیشتر به انتهای همین صفحه مراجعه نمایید.

ضروری است علاوه بر تحویل فیزیکی مدارک ، فایل مدارک نیز به آدرس ایمیل src.sbmu@gmail.com ارسال شود.

 

 

 

 

توجه :

آدرس دبیرخانه:بزرگراه شهید چمران، اوین، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان فروشگاه کتاب معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه منفی یک، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

آدرس ما در صفحه مجازی  SrcSbmu@

تلفکس : 22439789

src.sbmu@gmail.com


تنظیمات قالب