×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

اولین جلسه کمیته اخلاق کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه - مورخ 1403/04/31

اولین جلسه کمیته اخلاق کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه - مورخ 1403/04/31

بیشتر
فراخوان سومین جشنواره پژوهش و فناوری

فراخوان سومین جشنواره پژوهش و فناوری

بیشتر
سومین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه - مورخ 1403/04/19

سومین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه - مورخ 1403/04/19

بیشتر
دومین فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک استعداد درخشان در سال 1403

دومین فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک استعداد درخشان در سال 1403

بیشتر
تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور

تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور

بیشتر
فراخوان دومین جشنواره علم و هنر آرتمیا

فراخوان دومین جشنواره علم و هنر آرتمیا

بیشتر
برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه در پژوهشکده گوارش و کبد - 1403/03/08

برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه در پژوهشکده گوارش و کبد - 1403/03/08

بیشتر
آیت‌الله رئیسی به ملکوت اعلی پیوست

آیت‌الله رئیسی به ملکوت اعلی پیوست

بیشتر

معرفی دفاتر و دستاوردها

فعالیت ها

تنظیمات قالب