×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

تقدیر هیات رئیسه محترم دانشگاه از کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه و دانشجویان پژوهشگر1402/09/06

تقدیر هیات رئیسه محترم دانشگاه از کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه و دانشجویان پژوهشگر1402/09/06

بیشتر
نشست انتقال تجربه در دانشکده توانبخشی با حضورسرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه1402/09/01

نشست انتقال تجربه در دانشکده توانبخشی با حضورسرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه1402/09/01

بیشتر
برگزاری نشست علمی جشنواره ابوریحان-بخش دانشجویی 1402/08/29

برگزاری نشست علمی جشنواره ابوریحان-بخش دانشجویی 1402/08/29

بیشتر
بازدید مشترک اعضاء شورای مرکزی کمیته د.ع.پ شهید بهشتی و د.ع.پ ساوه از پارک علم و فناوری  1402/08/24

بازدید مشترک اعضاء شورای مرکزی کمیته د.ع.پ شهید بهشتی و د.ع.پ ساوه از پارک علم و فناوری 1402/08/24

بیشتر
برگزاری دومین کمیته اخلاق کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه 1402/08/24

برگزاری دومین کمیته اخلاق کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه 1402/08/24

بیشتر
نشست انتقال تجربه در دانشکده داروسازی با حضور هیات رئیسه دانشکده و سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه 1402/08/22

نشست انتقال تجربه در دانشکده داروسازی با حضور هیات رئیسه دانشکده و سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه 1402/08/22

بیشتر
شرکت در جلسه فوکال پوینت دانشگاه های منطقه 10 آمایشی 1402/08/21

شرکت در جلسه فوکال پوینت دانشگاه های منطقه 10 آمایشی 1402/08/21

بیشتر
نشست هم اندیشی مسئولان پژوهشی دانشکده داروسازی با سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه 1402/08/21

نشست هم اندیشی مسئولان پژوهشی دانشکده داروسازی با سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه 1402/08/21

بیشتر

معرفی دفاتر و دستاوردها

فعالیت ها

تنظیمات قالب